Carinska tarifa za 2021. godinu

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju NOVA UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021 GODINU, U PRIMENI OD 1. JANUARA 2021. GODINE   Vlada Srbije usvojila je Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021 godinu (CT 2021) koja će se primenjivati od 1 januara 2021. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno…