Carinski postupak u slobodnim zonama Srbije

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Uprava Carine Republike Srbije donela je novo Objašnjenje o carinskom postupku u slobodnim zonama. Objašnjenje se odnosi na postupak odobravanja evidencije u slobodnoj zoni, unos robe u slobodnu zonu, postupak korisnika zone sa robom u slobodnoj zoni, upotreba posebnih postupaka u slobodnoj zoni, postupanje sa domaćom robom u…