AEO – odobrenje

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Uprava carina dodelila je Debox-u status ovlašćenog privrednog subjekta. Authorised Economic Operator Nakon detaljnog procesa provera poslovanja Uprava carina Republike Srbije je Debox-u dodelila status ovlašćenog privrednog subjekta, čime je naša kompanija još više podigla nivo usluga usmerenih na brzo i efikasno zadovoljenje potreba naših klijenata. Ovo je…