Izmenjen pravilnik o načinu podnošenja i popunjavanje carinskih deklaracija

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Izmenjen pravilnik o načinu podnošenja i popunjavanje carinskih deklaracija Ministarstvo finansija izmenilo je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. U tu svrhu je došlo do izmene Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom…