Access2Markets – novi portal za informisanje o trgovini sa EU

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata   Evropska unija pokrenula je Access2Markets – online info portal za podršku malim i srednjim preduzećima u trgovini. Portal sadrži sve neophodne informacije o trgovinskim sporazumima EU, carinskim dažbinama, pravilima o proizvodima i carinskim procedurama vezanim za EU i još…

Novosti u postupku carinjenja

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata OBAVEZUJUĆA OBAVEŠTENJA O SVRSTAVANJU ROBE   Uprava Carine, donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe /OOS/ po Carinskoj tarifi, u skladu sa Carinskim zakonom. Učesnicima u carinskom postupku koji pribave obavezujuće obaveštenje , što je dokument…

Novosti u postupku transporta i carinjenja

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata NOVA UREDBA EU – INFORMACIJE U ELEKTRONSKOM FORMATU   EU je odobrila uredbu o elektronskim dokumentima o teretnom prevozu (eFTI). Uredba će stupiti na snagu u avgustu 2024 godine, čime će se informacije razmenjivati u elektronskom obliku. Uredba eFTI povećaće…

Nova trgovinska pravila EU

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata Nova trgovinska pravila EU   Evropska komisija usvojila je paket predloga čiji je cilj veća trgovinska razmena sa 20 zemalja. To su promene u preferencijalnim trgovinskim sporazumima, koje će biti pogodnije za poslovanje partnera iz panevropsko – mediteranske regije /PEM/…

Novo u postupku carinjenja

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti Covid – 19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću.     Da bi brže i lakše došli do informacija o iznosima akciza i proizvoda na koje se ona naplaćuje, pogledajte tabelarni pregled povezivanja akcijskih…

Novosti u procesu prevoza lako kvarljive robe

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata PRIORITETNI PRELAZAK TERETNIH VOZILA SA VOĆEM , POVRĆEM I MESOM   Na graničnim prelazima za kamione koji voze lako kvarljivu robu, postignut je dogovor koji će ubrzati njihov prelazak granice. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a na zahtev poslovne zajednice,…

Novo u postupku carinjenja

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata NOVO U POSTUPKU CARINJENJA Želimo da unapredimo svoju uslugu u postupku carinjenja i omogućimo potencijalnim poslovnim partnerima sve informacije koje su im važne u donošenju odluka. Novo je raspis carine o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit…

Transport i logistika u vreme pandemije

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata TRANSPORT I LOGISTIKA U VREME PANDEMIJE   Naš moto je inovativnost, kako bi odgovorili na potrebe naših klijenata u ovo vreme pandemije, i zato kontinuirano radimo na unapređenju i prilagođavanju naših usluga. Ukoliko u svom poslovanju nemate iskustva sa transportom…

Novo u carinskom postupku

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata  NOVO U CARINSKOM POSTUPKU U Službenom glasniku br.78 od 29.05.2020 objavljena je IZMENA USKLADJENIH DINARSKIH IZNOSA AKCIZE, koja se primenjuje od 01.07.2020. Na usluzi smo Vam da rešimo sve neduomice u vezi sa prometom roba sa AP Kosovo i Metohija:…

Novosti kod postupka carinjenja

  Preduzeće za međunarodni trasnport i špediciju Pouzdan poslovni partner Višedecenijsko iskustvo Stotine zadovoljnih klijenata  Novosti kod postupka carinjenja    Carinsko Posredovanje   Nastavljeno je usaglašavanje Carinske tarife sa Carinskom tarifom Evropske Unije i ažuriran je spisak roba koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli. Promene su nastale u Carinskoj tarifi prilikom određivanja ex brojeva određenog…